Monique Franken – Snijders

GZ-psycholoog Kind & Jeugd / Regiebehandelaar Sinds november 2017 ben ik werkzaam bij impegno locatie Eindhoven, bij het team Jeugd & Gezin. Ik heb Orthopedagogiek gestudeerd en mezelf daarna gekwalificeerd als GZ-psycholoog, Orthopedagoog-Generalist, Kinder- en jeugdpsycholoog NIP en EMDR-therapeut. Ik heb jarenlang gewerkt binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie en sinds 2008 combineer ik dit met het werken in een kleinere praktijk, waar ik me voornamelijk bezighoud met diagnostiek en behandeling van kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Bij impegno bekleed ik de functie van Regiebehandelaar, hetgeen inhoudt dat ik me bezighoud met indicatiestelling, het uitstippelen en bewaken van zowel diagnostiek-, behandel- en begeleidingstrajecten en het evalueren hiervan. Ik vind het belangrijk dat onze hulpverlening aansluit bij de behoeften en verwachtingen van de cliënt en/of zijn omgeving en dat er op een laagdrempelige manier gewerkt wordt. Daarnaast streef ik naar een zo goed mogelijke kwaliteit van zorg. De kracht van het team Jeugd & Gezin ligt mijns inziens in de intensieve samenwerking tussen psychologen, gezinscoaches en jeugdbegeleiders, waardoor er op maat gewerkt kan worden en er snel geschakeld wordt wanneer dit nodig is. 
Bel ons 085-2084408 of mail naar zuidoostbrabanteindhoven-bov-jg@impegno.nl