Welkom bij team Zuidoost-Brabant Eindhoven

Iedereen maakt zich weleens zorgen of heeft dingen die niet lukken. Dat is heel normaal. Het wordt pas vervelend wanneer je er te lang mee rond blijft lopen of wanneer het er voor zorgt dat je vastloopt thuis of op school.

Team Zuidoost-Brabant Eindhoven biedt ondersteuning aan kinderen, jeugdigen en/of hun ouders in Eindhoven, de A2 Gemeenten (Cranendonck, Heeze-Leende, Valkenswaard), BOV (Best, Oirschot, Veldhoven) en de Kempen (Bergeijk, Bladel, Eersel, Reusel- Mierden). 

Bel ons 085-2084408 of mail naar zuidoostbrabanteindhoven-bov-jg@impegno.nl

Locatieadres: Eindhoven – Pastoriestraat 139

Dit team heeft het volgende zorgaanbod.

Individuele behandeling en onderzoek

Dit is individuele zorg voor jeugdigen van 0 tot 18 jaar waarbij (mogelijk) psychische of psychiatrische problematiek speelt. De zorg bestaat uit diagnostiek en behandeling (specialistische GGZ). Hierbij valt te denken aan zwaardere problematiek zoals depressieve klachten, autisme, angststoornissen, trauma of ADHD. Het merendeel van de behandelingen wordt op locatie of ambulant aangeboden.

Klik hier voor meer informatie.

Individuele begeleiding  

Iedereen maakt zich weleens zorgen of heeft dingen die niet lukken. Dat is heel normaal. Het wordt pas vervelend wanneer je er te lang mee rond blijft lopen of wanneer het er voor zorgt dat je vastloopt thuis of op school. Onze ambulante jeugdbegeleiding heeft betrekking op de diverse leefgebieden. Tijdens de intake zal een afweging gemaakt worden van de zorg die er nodig is. Dit wordt vastgelegd in een begeleidingsplan met doelen die we regelmatig evalueren. De duur van het traject is afhankelijk van de hulpvragen en de mogelijkheden. Zo kort als mogelijk, zo lang als nodig.

Klik hier voor meer informatie.

Gezinsondersteuning

Dit betreft systeemgerichte zorg voor (multiprobleem-) gezinnen met minimaal 1 thuiswonend kind, waarbij (mogelijk) sprake is van psychische of psychiatrische problematiek, opvoedingsproblematiek of problemen met de (directe) leefomgeving. Onze begeleiding en behandeling kan gecombineerd worden ingezet, zodat elke cliënt de best passende zorg krijgt en niet bij verschillende instellingen hoeft aan te kloppen.

Klik hier voor meer informatie.

Ouderschap bij scheiden 

Het doel van Ouderschap bij scheiden is dat ouders in het belang van de kinderen op een positieve en opbouwende wijze met elkaar overleggen en samenwerken.

Klik hier voor meer informatie.

Begeleide omgangsregeling

Elk kind heeft recht op omgang met beide ouders. Het kan zijn dat ouders en kinderen elkaar vanwege omstandigheden (tijdelijk) niet zonder toezicht kunnen of mogen zien. Met ondersteuning van impegno hebben de ouder(s) en het kind dan toch de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten.  

Bij voorkeur vindt de omgang plaats in de eigen omgeving, maar wanneer dit niet kan (bijvoorbeeld vanwege veiligheid) kan er een start worden gemaakt in één van onze spelkamers. Afhankelijk van de vraag, houdt de begeleider toezicht en observeert. Ook kan deze meer sturend ondersteunen en bijvoorbeeld achteraf de ouder(s) van opbouwende of bekrachtigende feedback voorzien. Samen met de aanmelder/verwijzer en ouder(s) worden er concrete en haalbare afspraken gemaakt, bijvoorbeeld over de frequentie, duur, tijd en inhoud. Wanneer beide ouders hiermee akkoord gaan, kan de omgang worden opgestart. Er zal regelmatig worden geëvalueerd om de voortgang te bespreken en doelen te herzienImpegno streeft naar een ontspannen omgangsmoment, waarbij de focus ligt op het hier en nu. Hierbij hanteren we de uitgangspunten: veiligheid voorop, bij voorkeur in eigen omgeving, ontspannen en prettig contact, tijdelijk en doelgericht.  

Hoe ziet een traject er bij ons uit?

Na de aanmelding via de website, neemt de screener contact op met de aanmelder. Vervolgens zal een intake worden geplandHierin zal met jou gekeken worden wat voor problemen je hulp bij wilt en wat nodig is om je daarmee te helpen. Aan het eind van het intakegesprek wordt intern overlegd en besloten of de jeugdige of het gezin in zorg kan komen. Ook wordt gekeken of de aangevraagde vorm van zorg de juiste aanpak is. Wanneer dit besluit positief is, dan kan het traject worden opgestart door één van de medewerkers uit het Team Zuidoost-Brabant Helmond-Peel. Dit kan een begeleider, behandelaar of gezinscoach zijn.  

In de opstartfase worden doelen vastgelegd in een ondersteuningsplan die we regelmatig zullen evalueren. De duur van het traject is afhankelijk van je hulpvragen en mogelijkheden. Zo kort als mogelijk, zo lang als nodig. 

Samen met jou gaan we op zoek naar oplossingen. Dit kan door er samen over te praten en door te oefenen met nieuwe manieren. Wanneer duidelijk is wat jouw zorgen zijn en waar je krachten liggen bedenken we samen een plan hoe we ervoor zorgen dat je klachten verminderen en je je weer beter in je vel gaat voelen. We gaan ervan uit dat jij de expert bent over je eigen situatie en de oplossing niet ver weg is. Wij vinden het belangrijk om, in overleg met jou, de mensen die jou kunnen steunen te betrekken zodat wij onze hulp zo snel mogelijk kunnen afronden. 

Actuele wachttijden

Na de aanmelding via de website neemt de screener binnen één week telefonisch contact op met de aanmelder.

Indien de inschatting wordt gemaakt dat de hulpvraag passend is binnen het team, zal een intake worden gepland (binnen 2 tot 8 weken). Als daaropvolgend de jeugdige of en het gezin in zorg komt, kan het traject direct worden opgestart door één van de medewerkers. 

Onze medewerkers

Kitty Schipperheijn

Manager Kind & Jeugd

Kitty Schipperheijn

Manager Kind & Jeugd

Monique Franken – Snijders

GZ-psycholoog Kind & Jeugd / Regiebehandelaar

Monique Franken – Snijders

GZ-psycholoog Kind & Jeugd / Regiebehandelaar

Anne Frederix

Psycholoog Kind & Jeugd

Anne Frederix

Psycholoog Kind & Jeugd

Frenske van der Vorst

Psycholoog Kind & Jeugd

Frenske van der Vorst

Psycholoog Kind & Jeugd

Anke van Merwijk

Gezinscoach

Anke van Merwijk

Gezinscoach

Iris Lamers

Gezinscoach

Iris Lamers

Gezinscoach

Bo Kees

Gezinscoach

Bo Kees

Gezinscoach

Britt Eijkemans

Jeugdbegeleider

Britt Eijkemans

Jeugdbegeleider

Milou de Ponti

Jeugdbegeleider

Milou de Ponti

Jeugdbegeleider